Vật nuôi có thể truyền virus Corona cho người không?