Tiến độ dự án Larissa, biệt thự Athena Fulland Nguyễn Xiển của chủ đầu tư Vimefulland 20/06/2019