Tập đoàn BRG và Sumitomo Corporation động thổ dự án 4 tỷ USD tại Đông Anh Hà Nội