Lễ bàn giao “sổ đỏ” cho cư dân đầu tiên Dự án The Eden Rose