Dự án The Lotus Center không gian sống, tiêu chuẩn sống của giới trí thức ngày nay