Động thổ dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD tại Đông Anh Hà Nội